Прецедент

«Розкрадання» електричної енергії

Мало хто з нас знає, що в наших квартирах є розетки не приєднані до приладу обліку, це так звані «технічні розетки», які залишились після забудовника та не містяться в схемах електропроводки квартири. Про такі розетки знають представники енергопостачальника та керуючись правами наділеними Правилами користування електричною енергією для населення затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1357 від 26.07.1999 року (далі – Правила) проводять перевірки на виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку.

Пунктом 37 Правил передбачено, що енергопостачальник має право перевіряти справність приладів обліку електроенергії, знімати показання відповідно до умов договору та проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку. Споживачі зобов’язані забезпечувати доступ представникам енергопостачальника (після пред’явлення ними службових посвідчень) до своєї квартири або іншого об’єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки (пункт 42 Правил).

Відповідно до пункту 48 Правил споживач несе відповідальність за порушення Правил та розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку.
Якщо представником енергопостачальника виявлено порушення споживачем Правил, у тому числі факти розкрадання електричної енергії, складається акт, на підставі якого енергопостачальник має право відключити споживача від електропостачання, а також визначити величину збитків, завданих йому протиправними діями споживача (пункт 53 Правил).

Наступним кроком енергопостачальника є звернення до суду про стягнення з споживача нарахованих збитків, а доказовою базою являється акт про порушення Правил, схема прихованої електропроводки та розрахунок понесених збитків.

Слід зазначити, що акт про порушення Правил вважається  дійсним,  якщо  його підписали три представники енергопостачальника, навіть без підпису споживача та наявності зауважень до акту.

Як свідчить судова практика, споживач може зменшити розмір нарахованих збитків, адже, обчислення розрахунку збитків потрібно проводити за кількістю днів з дня останньої технічної перевірки і до усунення порушення, але не більше терміну позовної давності.


5 Коментарів

 1. светлана

  “спасибо”, “очень помогло”. на меня как раз составили подобный акт с подписями3-х человек, о котором я узнаю через месяц, про счетчик с которого отродясь ничего не отматывали. и вы говорите, что я только могу уменьшить стоимость выплат за то чего не совершала??…

  • Костін Костянтин

   Костин Константин

   В данной статье идет речь о розетках, которые не учитываются в устройстве учета электроэнергии и о акте, составленным в соответствии с Правилами и содержащим план-схему. Статья основана на судебной практике по поводу потребления электроэнергии в обход счетчика. Исходя из комментария ситуация иная, зафиксирован факт «отматывания» счетчика. Каждую ситуацию необходимо рассматривать в отдельности с изучением составленных документов.

 2. светлана

  нарушения разные, а процедура составления акта одна. причем: неизвестно где должен составляться акт (в ППЭЭ от НКРЭ 1996г. – в присутствии потребителя), в качестве отказа от подписи мне не обязаны давать второй экземпляр акта, я так понимаю; и он действителен, если подписали 3 чел. прямым тестом сказано: мы можем составлять акт где и когда угодно за какие угодно нарушения. не слишком ли удобно… для определенной стороны

  • admin

   admin

   Шановна Світлано, я думаю, Ви неуважно читали Правила користування електричною енергією. Для Вас цитую:

   “6.41. У разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень.
   В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, які необхідно вжити для усунення допущених порушень.
   Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача.
   У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації).
   Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, які зазначаються в акті, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
   Акт підписують тільки особи, які брали участь в контрольному огляді або технічній перевірці.”

   Отже, в правилах чітко зазначено, що Акт повинен бути складений на місці виявлення порушення і у присутності Вас (як споживача), або вашого представника. Другий примірник Акту Вам зобовязані передати в будь-якому випадку. Крім того, три особи можуть підписати Акт лише в тому випадку, якщо Ви відмовитесь від підпису.

 3. Володимир

  Вся біда в тому, що крім того щоб прочитати статтю, як Адмін дав зауваження для Світлані, що як можливо скласти Акт про порушення ПКЕЕ для населення, в даному випадку по знаходженню ” технологічної розетки” , якщо така може бути тільки у квартирі, а інспектори , якщо без підпису Споживача, який про такий Акт отримує інформацію через місяць, її виявили без відома Споживача і без обстеження квартири. Тобто це є справжня ФАЛЬСИФІКАЦІЯ, Якщо проводиться обстеження квартири на наявність прихованої, необліковуваємої лічильником розетки, то складається Акт в присутності господаря, або Споживача у двох екземплярах, і тільки при відмові Споживача від підпису підписується трьома представника Постачальника електричної енергії. Тільки в такому разі Акт має юридичну силу для розгляду в суді.

Напишіть коментар